12. Jak se nově narodit
Křest pochází z řeckého slova baptizo a znamená ponořit. Ježíš byl pokřtěn a vyzval své následovníky, aby se také dávali křtít. O čem křest vlastně je a k čemu je dobrý?

» POKRAČOVAT