21. Láska místo formalismu
Téměř každý řekne, že kdybychom žili podle desatera, bylo by to úžasné. Co desatero vlastně je, jak zní a co to znamená? Proč jej Bůh dal? Budeme se společně zabývat Božím zákonem.

» POKRAČOVAT