25. Víc než chléb a víno
Ježíš před svým ukřižováním jedl s učedníky nekvašené chleby a pil nekvašené víno. Proč a co tímto činem chtěl říci? Má to pro nás význam i dnes?

» POKRAČOVAT