26. Stavitel mostů
Ježíš je na mnoha místech nazýván Beránkem. Proč? Co znamenaly všechny ty přinášené oběti a co znamenala oběť Ježíše Krista? Budeme hledat odpověď v Bibli.

» POKRAČOVAT