9. Vzpoura proti Bohu
Hřích není jen to, že něco špatného udělám. Hřích má hluboké kořeny. Porozumění tomuto tématu nám pomůže pochopit i mnohá další témata.

» POKRAČOVAT