7. Věřit znamená důvěřovat
Řada z nás se domnívá, že víra v Boha je to, když věřím, že existuje Bůh. Ale toto s vírou nemá nic společného. Co je opravdová víra?

» POKRAČOVAT